0

Thuế thu nhập cá nhân: Những điều cần biết

Để chuẩn bị cho người đi làm những kiến thức về thuế thu nhập cá nhân khi ngày quyết toán thuế đã tới gần (31/03), Luật Bắc Bộ sẽ hệ thống lại những việc cần làm khi quyết toán thuế thu nhập đối với một cá nhân:

? Tập hợp đầy đủ hồ sơ (chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại các công ty đã trích nộp, chứng minh thư)
? Điền tờ khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu.
? Thực hiện việc nộp tờ khai Quyết toán thuế TNCN online, nộp và giải trình hồ sơ (bản cứng) tại cơ quan thuế
? Nộp thuế bổ sung (nếu cần/ liên hệ để thực hiện việc hoàn thuế (nếu có)/ nhận Quyết định về việc nộp/hoàn thuế và thực hiện các thủ tục đi kèm)
? Quyết toán trực tiếp với chuyên viên sở thuế

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *