0

Tư vấn thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp cũng là một trong những quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của pháp luật. CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ cung cấp dịch vụ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp cho các đối tượng là những ý tưởng, sáng chế, sáng kiến, nhãn hiệu của Khách hàng.

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ
Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.
Email: luatbacbo.vn@gmail.com
Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823

Cơ sở pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005; Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009

Các đối tượng cần đăng ký quyền sở hữu công nghiệp:

 • Sáng chế.
 • Kiểu dáng công nghiệp.
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (gọi tắt là thiết kế bố trí).
 • Bí mật kinh doanh.
 • Nhãn hiệu.
 • Tên thương mại.
 • Chỉ dẫn địa lý.

Các tài liệu yêu cầu khi làm đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp gồm:
– Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;
– Văn bản uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thẩm định hình thức của đơn
Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức về:

 • Đơn đã đúng hình thức theo quy định của pháp luật không;
 • Đối tượng nêu trong đơn có thuộc trường hợp được bảo hộ không;
 • Người nộp đơn có quyền đăng ký không;
 • Đơn đã được nộp theo cách thức quy định chưa;
 • Đã nộp phí, lệ phí chưa.

Đối với các đơn đăng ký không hợp lệ về hình thức, cơ quan có thẩm quyền sẽ:

 • Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;
 • Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối nêu trên;
 • Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;
 • Ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Thẩm định nội dung đơn trong trường hợp:
– Đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo quy định;
– Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ.
– Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.

Thời hạn xử lý đơn:

 • Thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.
 • Thẩm định nội dung: Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn; Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn; Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn; Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.
 • Thẩm định lại đơn bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.
 • Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *