0

Bí mật kinh doanh? Các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh?

Các doanh nghiệp hay các đơn vị kinh doanh luôn có một bí mật kinh doanh để tạo nên thương hiệu, uy tín nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng sử dụng hàng hoá hay dịch vụ của mình. Đã là bí mật kinh doanh thì chỉ có doanh nghiệp đó có trách nhiệm tự bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp mình mà không phải là bất kỳ chủ thể nào khác.

Căn cứ pháp lý:
– Luật sở hữu trí tuệ 2019;
– Luật cạnh tranh 2018.

Theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2019: “Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.”

Một bí mật kinh doanh được bảo hộ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
+ Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
+ Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
+ Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Các chủ sở hữu bí mật kinh doanh hợp pháp sẽ mặc nhiên được bảo hộ mà không phải thực hiện bất kỳ một thủ tục đăng ký nào.

Đối tượng không được bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ là một bí mật kinh doanh bao gồm:
+ Bí mật về nhân thân;
+ Bí mật về quản lý nhà nước;
+ Bí mật về quốc phòng, an ninh;
+ Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Theo đó, bí mật kinh doanh là thông tin kinh doanh được doanh nghiệp giữ bí mật và đó là lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp đó. Do vậy, bất kỳ hành vi nào sử dụng thông tin bí mật kinh doanh trái phép đều được coi là xâm phạm bí mật kinh doanh.

Các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh theo quy định tại Điều 45 Luật cạnh tranh 2018 được thể hiện dưới các dạng như:
– Hành vi tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu hợp pháp bí mật kinh doanh đó.
– Hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh.
– Hành vi vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập và làm lộ thông tin thuộc bí mật kinh doanh của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó.
– Hành vi tiếp cận, thu thập các thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người khác khi người này làm thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh, làm thủ tục lưu hành sản phẩm hoặc bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của các cơ quan nhà nước, hoặc sử dụng những thông tin đó nhằm mục đích kinh doanh, mục đích xin cấp giấy phép liên quan đến kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *