0

Thành lập doanh nghiệp dự án

Doanh nghiệp dự án thành lập là để tham gia cạnh tranh ký kết hợp đồng, thực hiện một dự án đặc biệt và thực hiện dự án một cách dễ dàng hơn, phù hợp với phạm vi hạt dộng đã thỏa thuận trước đó. Doanh nghiệp dự án có thể được thành lập bởi 2 hay nhiều doanh nghiệp kết hợp với nhau.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư đăng ký để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công ty hoặc đầu tư có sử dụng đất.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án  (có giấy chứng nhận dự án đầu tư)

Doanh nghiệp lưu ý cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bản thỏa thuận đầu tư cùng với dự thảo hợp đồng của dự án
 • Bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi, giấy quyết định phê duyệt dự án
 • Văn bản chấp thuận sử dụng vốn Nhà nước (nếu là dự án có Nhà nước tham gia)
 • Bản hợp đồng liên doanh, bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp (nếu có)
 • Giấy chứng nhận quyết định lựa chọn đầu tư dự án

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

 • Với các dự án cấp quốc gia, dự án do cơ quan ủy quyền Bộ, Ban, Ngành Nhà nước, dự án được thực hiện từ trên 2 địa bàn trở lên, cấp thành phố trung ương. Bạn sẽ đem nộp lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Với các dự án không thuộc khoản 1 của Điều này, bạn sẽ đem nộp lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Với các dự án nhóm C, bạn không cần làm thủ tục cấp giấy đăng ký.

Thời gian phê duyệt và cấp phép là 25 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ

Lưu ý về nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bao gồm các mục nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của nhà đầu tư
 • Tên gọi của dự án
 • Chi tiết về mục tiêu, quy mô, điều kiện thực hiện dự án (nếu có)
 • Địa điểm và phạm vi diện tích đất sử dụng
 • Tổng vốn đầu tư dự án, bảng cơ cấu nguồn vốn dự án chi tiết
 • Thời gian tiến hành dự án
 • Giá trị, điều kiện giải ngân từ Nhà nước (nếu có)
 • Thông tin Ưu đãi đầu tư (nếu có)

Trên đây là các thông tin hữu ích về thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án. Để đơn giản và nhanh chóng cho các thủ tục, doanh nghiệp có thể tìm đến và sử dụng dịch vụ của công ty Luật Bắc Bộ.

Rất mong nhận được sự hợp tác !

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Địa chỉ : Tầng 5 tòa nhà Diamond Flower Tower số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại dịch vụ: 0944.645.930/ 0988.333.823

Email: luatbacbo.vn@mail.com