2

Thuê đất của Nhà nước có được cho thuê lại không?

Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, người sử dụng đất được sử dụng đất bằng hình thức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý:
– Luật đất đai 2013;
– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
– Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 179 Luật đất đai 2013:
Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
d) Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất;
2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;…

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ
Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.
Email: luatbacbo.vn@gmail.com
Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823

Pháp luật đất đai quy định có hai hình thức thuê đất của Nhà nước, đó là thuê đất trả tiền hàng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trong đó, người thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đương nhiên sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn người thuê đất trả tiền hàng năm.

Như vậy, theo quy định trên thì người thuê đất của Nhà nước đều có quyền cho người khác thuê lại, tuy nhiên còn phụ thuộc vào đối tượng cho thuê lại. Cụ thể như sau:
– Người thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất;
– Người thuê đất trả tiền hàng năm chỉ được cho người khác thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê.

Trên đây là phần tư vấn của CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ chúng tôi về vấn đề cho thuê lại đất thuê của Nhà nước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823

2 Comments

2 thoughts on “Thuê đất của Nhà nước có được cho thuê lại không?
  1. Thanks for your feedback. If you have any legal questions or issues, please contact us:
   Email: luatbacbo.vn@gmail.com
   Hotline: 0944,645,930 / 0988,333,823
   Looking forward to our cooperation!

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *