0

Không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng có bị chế tài không?

Hợp đồng là một văn bản ghi lại sự thoả thuận của hai bên giao kết và có chữ ký xác nhận của các chủ thể. Nó có giá trị ràng buộc các bên thực hiện đầy đủ các công việc đã được thoả thuận. Do đó, nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng thì sẽ phải chịu chế tài theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp luật

  • Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Luật thương mại 2005.

Vi phạm hợp đồng là gì?
Vi phạm hợp đồng được hiểu là một hoặc các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ trong hợp đồng đã thoả thuận. Thời điểm có thể vi phạm là kể từ khi các bên đặt cọc, ký kết hợp đồng cho đến khi hợp đồng hết thời hạn.

Phạt vi phạm hợp đồng là bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải đền bù, bồi thường thiệt hại cho bên còn lại một khoản tiền mà đáng lẽ ra họ được nhận nếu hợp đồng được thực hiện nghiêm túc, không phụ thuộc vào có thiệt hại xảy ra hay không.

Điều kiện để phạt vi phạm hợp đồng

Trước tiên là phải có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xảy ra. Hành vi đó có thể là hành động sai với hợp đồng hoặc là không hành đồng theo hợp đồng đã giao kết. Ví dụ đã đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà nhưng sau đó lại không mua nữa hoặc một trong các bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng không thông báo trước cho bên còn lại.

Thứ hai là trong hợp đồng các bên có thoả thuận với nhau là sẽ có chế tài là phạt tiền trong trường hợp vi phạm hợp đồng xảy ra.

Mức phạt vi phạm hợp đồng

Căn cứ theo Điều 301 Luật thương mại 2005 quy đinh:
Điều 301. Mức phạt vi phạm
Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên tho thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

Các bên hoàn toàn có thể tự thoả thuận mức phạt vi phạm hợp đồng cho mỗi bên. Tuy nhiên, mức phạt thoả thuận đó không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Trừ trường hợp mức phạt tối đa trong trường hợp dịch vụ giám định được phép thỏa thuận đến 10 lần thù lao dịch vụ giám định.

Một số trường hợp không bị phạt vi phạm hợp đồng

Thứ nhất, các bên thoả thuận trong nội dung Hợp đồng không phạt nếu vi phạm nghĩa vụ.

Thứ hai, trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng như bão lũ, thiên tai, hoả hoạn,… Khi đó, bên vi phạm không hề mong muốn xảy ra tình trạng vi phạm và cũng không có lỗi trong vi phạm hợp đồng đó.

Thứ ba là do lỗi của bên bị vi phạm cố tình cản trở, gây khó khăn cho bên vi phạm thực hiện hợp đồng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *