0

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VẬT CHẤT TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động được người sử dụng lao động giao quản lí, sử dụng tài sản phù hợp với yêu cầu công việc và trình độ, khả năng để thực hiện nghĩa vụ lao động. Người lao động phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tốt các tài sản đó. Nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản đó thì người lao động có thể không những bị xử lí kỉ luật lao động mà còn phải bồi thường thiệt hại vật vất cho người sử dụng lao động.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2019

XEM THÊM=>>> BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGÒAI HỢP ĐỒNG

Nội dung

1: Bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động là gì?

Trong quan hệ lao động, bồi thường thiệt hại vật chất là nghĩa vụ của người lao động phải bồi thường những thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỉ luật lao động hoặc vi phạm hợp đồng trách nhiệm gây ra.

2: Căn cứ phát sinh

  • Hành vi vi phạm kỉ luật lao động

Chỉ khi người lao động có hành vi vi phạm kỉ luật lao động gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động thì mới áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất.

Trường hợp giữa các bên có hợp đồng trách nhiệm thì sự vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng trách nhiệm gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động cũng là căn cứ để bồi thường.

  • Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động

Thiệt hại được hiểu là sự biến đổi theo chiều hướng xấu đi trong tài sản thể hiện ở những tổn thất thực tế được tính bằng tiền. Thiệt hại gồm có thiệt hại trực tiếp và thiệt hại gián tiếp.

Việc bồi thường thiệt hại vật chất trong quan hệ lao động chỉ căn cứ vào những thiệt hại trực tiếp mà không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp.

  • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm kỉ luật lao động và thiệt hại tài sản

Theo đó, chỉ khi chứng minh rằng thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động là do hành vi vi phạm kì luật lao động của người lao động gây ra, trong đó hành vi vi phạm kỉ luật của người lao động là nguyên nhân, còn sự thiệt hại về tài sản của người ử dụng lao động là hậu quả tất yếu của nguyên nhân đó, thì người lao động mới phải bồi thường.

  • Có lỗi của người vi phạm

Lỗi là căn cứ quan trọng để buộc người lao động bồi thường thiệt hại về vật chất. Lỗi gồm hai loại: lỗi cố ý và lỗi vô ý. Theo pháp luật lao động, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào tình trạng tài sản (hư hỏng hay mất) áp dụng với cả lỗi cố ý và lỗi vô ý.

3: Các trường hợp bồi thường, mức bồi thường và cách thức thực hiện bồi thường thiệt hại vật chất (Điều 129 Bộ luật lao động 2019)

Trường hợp 1: Khoản 1 Điều 129 Bộ luật lao động 2019

Theo đó, về cơ bản, người lao động phải bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định của người sử dụng lao động. Cụ thể mức bồi thường và cách thức bồi thường do người lao động quy định trong nội quy lao động.

Trường hợp, nếu gây thiệt hại người lao động gây ra không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

Trường hợp 2: Khoản 2 Điều 129 Bộ luật lao động 2019

Theo đó, trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động.

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

4. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại vật chất (Điều 130 Bộ luật lao động 2019)

– Về nguyên tắc: Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

– Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823