9

Vốn điều lệ của các ngành nghề kinh doanh theo quy định mới nhất

Bên cạnh việc được tự do kê khai vốn phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp thì có một số ngành nghề có những đặc điểm, đặc thù riêng yêu cầu phải cần đủ số vốn cho phép mới đi vào hoạt động được. Vậy những ngành nghề nào được pháp luật quy định:

STTNghành nghềVốn pháp định
1Kinh doanh dịch vụ lữ hành- Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CPKinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa : 100 triệu đồngKinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam : 250 triệu đồngKinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài : 500 triệu đồngKinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng
XEM THÊM >> THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH
2Kinh doanh bất động sản- Điều 03 Nghị định 76/2015 /NĐ-CP20 tỷ đồng
XEM THÊM>>> THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐÔNG SẢN
3Cho thuê lại lao động – Điều 05 Nghị định 29/2019 /NĐ-CPKý quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
XEM THÊM >>> ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
4Kinh doanh dịch vụ đòi nợ- Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP2 tỷ đồng
5Dịch vụ việc làm Điều 10 Nghị định 52 /2014/NĐ-CPKý quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính
6Bán hàng đa cấp- Điều 7 Nghị định 40/2018/ NĐ-CP  10 tỷ đồng
7Sở Giao dịch hàng hóa- Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP150 tỷ đồng
8Sở Giao dịch hàng hóa –  Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP5 tỷ đồng
9Sở Giao dịch hàng hóa- Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP75 tỷ đồng
10Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh- Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi
11Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt- Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
12Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng- Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
13Thành lập trường trung cấp sư phạm- Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP  Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng
14Thành lập trường cao đẳng sư phạm- Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CPVốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng
15Thành lập trường đại học tư thục- Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CPTrên 500 tỷ đồng
16Dịch vụ bảo vệ- Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP1.000.000 USD
17Văn phòng Thừa phát- Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CPKý quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng
18Kinh doanh sản xuất phim- Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP200 triệu đồng
XEM THÊM>> THÀNH LẬP CÔNG TY TRUYỀN THÔNG
19Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm- Điều 7 Nghị định  73/2016/NĐ-CP  Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép
20Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP300 tỷ
21Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP350 tỷ
22Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP400 tỷ
23Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP600 tỷ
24Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP800 tỷ
25Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP1000 tỷ
26Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP300 tỷ
27Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP400 tỷ
28Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP700 tỷ
29Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP1100 tỷ
30Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP4 tỷ
31Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm- Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP8 tỷ
32Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế- Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP700 tỷ
33Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác đến 10 tàu bay  với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa- Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP300 tỷ
34Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế- Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP1.000 tỷ
35Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa- Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP600 tỷ
36Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế- Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP1.300 tỷ
37Kinh doanh vận chuyển hàng không Trường hợp: Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa- Điều 8 Nghị định  92/2016/NĐ-CP700 tỷ
38Kinh doanh cảng hàng không Trường hợp: cảng hàng không nội địa- Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP100 tỷ
39Kinh doanh cảng hàng không Trường hợp:  cảng hàng không quốc tế- Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP200 tỷ
40Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách- Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP30 tỷ
41Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa- Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP30 tỷ
42Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu- Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP30 tỷ
43Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển- Điều 04 Nghị định  147/2018/NĐ-CP50 tỷ
44Hoạt động thông tin tín dụng- Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP30 tỷ
45Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP5 tỷ
46Kinh doanh hoạt động mua bán nợ- Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP100 tỷ
47Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ- Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP500 tỷ
48Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng- Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP6 tỷ
49Môi giới chứng khoán- Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP25 tỷ
50Tự doanh chứng khoán- Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP50 tỷ
51Bảo lãnh phát hành chứng khoán- Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP165 tỷ
52Tư vấn đầu tư chứng khoán- Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP10 tỷ
XEM THÊM>> DỊCH VỤ PHÁP LÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
53Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam- Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP25 tỷ
54Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng- Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP50 tỷ
55Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ-  Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP  50 tỷ

Để tìm hiểu rõ hơn, Qúy khách hàng có thể nhờ Luật sư của chúng tôi tư vấn. Ngay sau khi nhận được thông tin khách hàng cung cấp, LUẬT BẮC BỘ sẽ ngay lập tức tư vấn các vấn đề pháp lí, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước và trả kết quả cho khách hàng nhanh nhất !

Hãy sử dụng dịch vụ tại công ty LUẬT BẮC BỘ với chi phí hợp lí, tốc độ làm việc nhanh và chuyên nghiệp!

Rất mong nhận được hợp tác !

Trân trọng !

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/0988.333.823

9 Comments

9 thoughts on “Vốn điều lệ của các ngành nghề kinh doanh theo quy định mới nhất
 1. Very nice watch. I get lots of compliments when I wear it.

  1. Thank you for your feedback. If you have any legal questions or issues, please contact us:
   Email: luatbacbo.vn@gmail.com
   Hotline: 0944,645,930 / 0988,333,823
   Looking forward to our cooperation!

 2. low credit personal loans personalloans02.com personal loans while in chapter 13.
  free online casino games for fun onlinecasinonodeposit002.com how to play online casino games.

 3. personal online loans http://www.personalloans02.com small personal loans for bad credit.
  free no deposit online casino https://onlinecasinonodeposit002.com online casino play casino games.

 4. first choice personal loans personalloans02.com discover personal loans rates.
  online casino no deposit welcome bonus http://www.onlinecasinonodeposit002.com online casino usa real money xb777.

 5. government personal loans https://personalloans02.com no credit personal loans.
  quick hit slots best online casino https://onlinecasinonodeposit002.com best online casino south africa.

 6. best credit unions for personal loans personalloans02.com personal loans houston.
  online casino no deposit bonus codes https://onlinecasinonodeposit002.com play real casino slots online.

 7. personal loans for people on disability benefits https://www.personalloans02.com bankofamerica personal loans.
  best online casino reddit https://onlinecasinonodeposit002.com las vegas casino online no deposit bonus codes.

 8. does quicken loans do personal loans personalloans02.com personal loans interest rates.
  best online casino new zealand https://onlinecasinonodeposit002.com casino games online.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *