Luật sư Đặng Văn Mão – Giám đốc công ty Luật Bắc Bộ tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2012 và học viện tư pháp Việt Nam năm 2013. Luật sư Mão có  kinh nghiệm gần 10 năm hành nghề Luật và có  4 năm kinh kinh nghiệm hành nghề Luật sư. Trong suốt thời gian đó, đã tư vấn thường xuyên cũng như tư vấn theo vụ việc cho rất nhiều Doanh nghiệp lớn, nhỏ trên cả nước, và mang lại những lợi ích lớn cho các Doanh nghiệp, đồng thời trong gần 04 năm hành nghề Luật sư, Luật sư Mão cũng đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho rất nhiều khách hàng  các vụ án dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động…trên cả nước.