Lê Thị Thúy Nga – Trưởng bộ phận khối dịch vụ thành lập doanh nghiệp tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016 và học viện tư pháp Việt Nam năm 2019. Lê Thị Thúy Nga có  kinh nghiệm gần 3 năm hành nghề luật