Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là một người hoặc nhiều người. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.

– Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Điều lệ công ty không có quy định khác:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thành phần hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, doanh nghiệp cần cung cấp thêm:
Hợp đồng lao động;
Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty;
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
Văn bản ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục với cơ quan nhà có thẩm quyền.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ- 01 bộ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại Công ty.

Quy trình thực hiện:


– Bước 1: Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

– Bước 3: Soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

– Bước 4: Nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

– Bước 5: Bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Thời gian thực hiện thủ tục: 05 ngày làm việc

Bảng giá dịch vụ

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh VIP 1
500.000
+Thay đổi nội dung đăng ký thuế
+Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật Công ty, thành viên góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp do thay đổi CMND.
+ Cập nhật bổ sung Số điện thoại, Webside, Emial trong hồ sơ đằn ký doanh nghiệp
+ Đăng ký số tài khoản ngân hàng
+ Chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông công ty cổ phẩn
 
 
 
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh VIP 2
1.500.000
+Thay đổi tên công ty
+Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
+Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
+Thay đổi chủ sở hữu doanh Công ty TNHH Một thành viên.
+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.
+ Mua bán doanh nghiệp tư nhân.
 
 
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh VIP 3
3.500.000
(Trọn gói trong 2 ngày làm việc cho các nội dung thay đổi)
+Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần
+Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên
+Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên
+Thay đổi đăng ký kinh doanh Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh
 
 
 


Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được phục vụ tốt nhất
Công ty Luật TNHH Bắc Bộ
?: Tầng 21, tháp VP Bank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
☎: 0973504976
?: [email protected]
?: https://luatbacbo.vn/
Chat với chúng tôi: m.me/luatbacbo

Lê Thị Thúy Nga

Trưởng bộ phận khối dịch vụ thành lập doanh nghiệp