Tranh tụng

- Tư vấn về chiến lược, cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp
- Tư vấn và tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên; đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác
- Lập hồ sơ khởi kiện, tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ vụ việc xuất trình trước tòa án, trọng tài
- Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc
- Tham gia tranh tụng tại tòa án, trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ tranh chấp