Tư vấn dân sự

LUẬT DÂN SỰ
cung cấp dịch vụ liên quan đến các tranh chấp về dân sự hoặc các yêu cầu về dân sự. Bắc Bộ Law có thể đại diện theo ủy quyền cho Quý khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp hoặc yêu cầu và Cung cấp Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước các cơ quan có thẩm quyền.
1. Các tranh chấp về dân sự:
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản;
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
+ Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
+ Tranh chấp về quốc tịch;
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
+ Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
2. Các yêu cầu về dân sự:
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
+ Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
Các dịch vụ về hôn nhân gia đình và ly hôn bao gồm:
. Tư vấn về ly hôn đơn phương và đồng thuận
. Luât sư giải quyết các tranh chấp tài sản khi ly hôn
. Thủ tục nhận con nuôi
. Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Các dich vụ về thừa kế bao gồm:
. Tư vấn lập di chúc
. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
. Luật sư giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền thừa kế và tài sản thừa kế.

[latepoint_book_button bg_color="#ffffff" text_color="#000000" caption="ĐẶT LỊCH TƯ VẤN ONLINE"]