Tư vấn luật hình sự

HÌNH SỰ
Với năng lực về con người cũng như kinh nghiệm đã từng giải quyết nhiều vụ án Hình sự BẮC BỘ LAW hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu tư vấn pháp luật hình sự của Quý khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích của cho khách hàng một cách tốt nhất. Dịch vụ trong lĩnh vực hình sự của chung tôi bao gồm:
+ Tư vấn và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, tư vấn về các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, tổ chức để hiểu và phòng tránh vi phạm pháp luật;
+ Tư vấn và cung cấp miễn phí văn bản pháp luật hình sự và các văn bản khác liên quan trong lĩnh vực (Cung cấp qua Email);
+ Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
+ Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
+ Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
+ Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như:
- Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
- Đơn trình báo vi phạm;
- Đơn xin bảo lãnh;
- Đơn kháng cáo;
- Đơn xin sao lục bản án, quyết định;
- Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo;
- Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ...
+ Tham gia tố tụng các vụ án Hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử;
+ Tiếp nhận dịch vụ và cử luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án Hình sự;
+ Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan… trong vụ án Hình sự;
+ Tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi, đại diện tranh tụng về vấn đề Dân sự, bồi thường thiệt hại trong vụ án Hình sự.
+ Cử luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ trong vụ án Hình sự có kháng cáo, tư vấn hướng dẫn thủ tục kháng cáo Hình sự, Đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…
+ Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác về Hình sự theo quy định pháp luật

[latepoint_book_button bg_color="#ffffff" text_color="#000000" caption="ĐẶT LỊCH TƯ VẤN ONLINE"]