0

Tổ chức lại doanh nghiệp

Trong hoạt động của doanh nghiệp, việc tổ chức lại doanh nghiệp là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp là một trong những biện pháp quan trọng để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, phát triên hơn, nâng cao cạnh tranh trên thị trường để phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung:

Tổ chức lại doanh nghiệp xảy ra khi:

– Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi

– Nhu cầu quản trị doanh nghiệp thay đổi

– Các chủ sở hữu doanh nghiệp phát sinh mâu thuẫn

– Công ty thiếu thành viên dẫn đến số lượng thành viên công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu luật định

– Nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh..

Khi xảy ra những nguyên nhân ở trên, doanh nghiệp thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết mâu thuẫn nội bộ hoặc tránh để doanh nghiệp rơi vào tình trạng giải thể..

Hậu quả của việc tổ chức lại doanh nghiệp:

– Làm thay đổi mô hình kinh doanh bằng việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty.

Ví dụ: chuyển đổi từ công ty có quy mô lớn thành công ty có quy mô nhỏ hơn và ngược lại

– Hoặc làm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp như việc chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác.

Ví dụ: chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần

– Hoặc hình thành các doanh nghiệp mới trên thị trường, hoặc chấm dứt các doanh nghiệp đang tồn tại: chia, tách, hợp nhất.

– Hoặc ảnh hưởng đến vấn đề cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường: hợp nhất, sáp nhập.

Các phương thức tổ chức lại doanh nghiệp:

1. Chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

– Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

– Kết hợp cả hai trường hợp trên.

2. Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp xảy ra khi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

3. Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

4. Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi, chấm dứt sự tồn tại; công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của  công ty được chuyển đổi. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm:

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Để được tư vấn thêm, hãy sử dụng dịch vụ tại công ty LUẬT BẮC BỘ với chi phí hợp lí, tốc độ làm việc nhanh và chuyên nghiệp !

Rất mong nhận được hợp tác !

Trân trọng !

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: [email protected]

Hotline: 0944.645.930/0989.309.115