0

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, do nhiều lý do mà doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp; vốn điều lệ; ngành, nghề kinh doanh… Sau đây là một số lưu ý và dịch vụ mà Công ty Luật Bắc Bộ cung cấp nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

1. Các trường hợp cần phải nộp hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên)
 • Thay đổi Vốn điều lệ
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết
 • Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
 • Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
 • Thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế

2. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày; kể từ ngày có thay đổi.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 •  Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

– Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

3. Sau khi thay đổi những đăng ký kinh doanh những nội dung không ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty sẽ có 02 hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

4. Dịch vụ của công ty Luật Bắc Bộ về thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi những thông tin trên.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
 • Hướng dẫn khách hàng viết hoá đơn, thay đổi thông tin hoá đơn đã phát hành. 
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh..

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0989.309.115