0

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Hiện nay, NLĐ Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại nước ngoài ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu của NLĐ cũng như thị trường lao động, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Một trong số đó là phải có Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006
 • Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
 • Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
 • Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH về mẫu hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Nội dung

1. Quy định chung

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động;(xuất khẩu lao động); đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện để doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ)

 • Doanh nghiệp dịch vụ phải có vốn pháp định là 05 tỷ đồng
 •  Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp có đủ vốn pháp định là 05 tỷ đồng, đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

 • Có đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách. Mục đích là để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên. Và có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
 • Có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép

Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm:
 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định;
 4. Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng;
 5. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 6. Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 7. Phương án tổ chức; (Đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài); Hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 8. Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;
 9. Văn bản ủy quyền (nếu có)
Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép

Thời hạn: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

 • Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập; hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;
 • Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 • Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp không thuộc hai trường hợp trên.

Trư­ờng hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời; và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Lệ phí

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động phải nộp lệ phí. Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí Cấp giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: luatbacbo.vn@gmail.com

Hotline: 0944.645.930/ 0988.333.823